"برج خنک کننده"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 برج خنک کن

برج خنک کن

-  وسیله‌ای با قابلیت کاربرد در پالایشگاه ها ، نیروگاه ها ، ساختمان ها و ... که برای دفع حرارت زاید آب مورد استفاده در چگالنده به جو از طریق تبادل حرارتی با هوا است. برج‌های خنک‌کن معمولاً با تبخیر آب، حرارت ایجاد شده در یک واحد را دفع کرده و سیال سرویس را تا دمای حباب مرطوب هواپایین می‌آورند.

 

 

 

برج خنک کن