"پاور پک و جک های هيدروليک"
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

پاور پک و جک های هيدروليک

 

پاور پک

Power Pack

 پاور پک ها ، واحدهاي توليد جريان و فشار هيدروليکي مي باشند که با منطق هاي مختلف مطابق با نياز فني هر دستگاه طراحي مي گردند.

پاور پک هاي طراحي و ساخته شده در شرکت پاکسو ، طيف گسترده اي از جريان : 1 lit/min ~ 1200 lit/min و فشار تا 500 bar را پوشش مي دهد.

 جک های هیدرولیک

 

 جک هاي هيدروليک عملگر خطي مي باشند که نسبت نيرو به سطح زيادي را براي مصارف گوناگون صنعتي توليد مي کنند.

انواع جک هاي يکطرفه ، دو طرفه ، تلسکوپي و غيره در شرکت پاکسو تا قطر 850 ميليمتر طراحي و ساخته شده است.

 

Power Pack
Hydraulic Cylinder